KIRP

KANCELARIA

Kancelaria Radcy Prawnego została utworzona w Gdyni na początku 2010 r. W ramach świadczonej pomocy prawnej Kancelaria obsługuje zarówno przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne. Wyróżniamy się wszechstronnością, dopasowaniem do potrzeb klienta oraz kompleksowym podejściem do powierzonych spraw.

Naszymi atutami jest biegłość w zakresie prawa umów, doświadczenie w zakresie obsługi inwestycji budowalnych, doradztwo sukcesyjne.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w sporach sądowych sprawach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i administracyjnych.

WSPÓŁPRACA

Naszym mottem jest działanie z Klientem, dla dobra Klienta.

Corporatus

Wysoki standard usług

Pomoc prawna świadczona jest z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej przez nas działalności.

Corporatus

Finanse

Oferujemy elastyczne zasady w zakresie ustalania honorarium Kancelarii z tytułu świadczonych usług, z uwzględnieniem stawki ryczałtowej, godzinowej, abonamentu lub systemu mieszanego.

Corporatus

Komunikacja

Prowadzimy obsługę prawną w języku polskim i angielskim, z uwzględnieniem terminologii prawniczej.

Corporatus

Czas i miejsce

Obsługę prawną prowadzimy w siedzibie Kancelarii lub na miejscu u Klienta. Posiadamy doświadczenie w negocjacjach i działaniu pod presją czasu.

Corporatus

Dorobek

W naszej pracy uwzględniamy dorobek doktryny i orzecznictwo sądowej. Na życzenie Klienta sporządzamy opinie prawne i szczegółowe raporty due diligence.

Corporatus

Technologie

Kancelaria korzysta przy obsłudze Klientów z nowych technologii. Na potrzeby Klienta prowadzimy obsługę zdalną, przeprowadzamy video konferencje lub zdalne szkolenia.

Klaudia Tylicka

PRAWNICY

Założycielem Kancelarii jest radca prawny Klaudia Tylicka, Gdynianka z urodzenia i zamieszkania. Absolwentka III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni oraz International Baccalaureate School No. 0704 w Gdyni.


Radca prawny Klaudia Tylicka należy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, numer wpisu na listę radców prawnych GD.1931. W 2004 roku uzyskała dyplom mgr prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz ukończyła Szkołę Prawa Angielskiego i Prawa Unii Europejskiej pod patronatem University of Cambridge uzyskując dyplom ukończenia tej szkoły (Diploma in English Law and Law of European Union). Radca prawny Klaudia Tylicka biegle włada językiem angielskim z uwzględnieniem terminologii prawniczej, w stopniu komunikacyjnym posiada dobrą znajomość języka niemieckiego.


Niedawno odbyła szkolenia w zakresie:

▶ Praktyczne aspekty systemu aukcyjnego OZE (Kancelaria WKB w Warszawie wraz z PSEW, 01.2017)

▶ Sukcesja w firmie rodzinnej i nierodzinnej. Aspekty prawne, podatkowe i finansowe (KIRP w Warszawie, 10.2016)

SPECJALIZACJA

Corporatus

SPORY SĄDOWE i WINDYKACJA

Kancelaria reprezentowała swoich Klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi (WSA i NSA) oraz polskimi i zagranicznymi sądami arbitrażowymi (Sąd Arbitrażowy przy KIG, FAT). Prowadzimy sprawy sądowe i egzekucyjne, mediacje. Zawieramy ugody sądowe.

Corporatus

PRAWO UMÓW

Kancelaria tworzy, weryfikuje i opiniuje dla Klientów umowy, w tym w języku angielskim. Posiadamy bogate doświadczenie w kontraktach w branży budowlanej (w tym opartych na FIDIC), deweloperskiej, produkcyjnej, energetycznej, rynku nieruchomości, usług, mieszkalnictwa. Tworzymy wzory dokumentów.

Corporatus

SPÓŁKI I PRAWO HANDLOWE

Kancelaria posiada spore doświadczenie w obsłudze spółek, w tym spółek kapitałowych. Posiadamy dorobek w tworzeniu aktów korporacyjnej, obsłudze organów spółki, prowadzeniu zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy. Współpracujemy z notariuszami w zakresie wymaganym przez k.s.h., asystujemy przy tworzeniu aktów notarialnych w zakresie prawa spółek.

Corporatus

SPADKI

Specjalizujemy się w doradztwie sukcesyjnym w aspekcie prawnym i podatkowym. Świadczymy pomoc prawną w kompleksowym uregulowaniu sytuacji prawnej spadkobierców po śmierci spadkodawcy (stwierdzenie nabycia spadku, poświadczenie dziedziczenia, dział spadku, zachowki, zapisy i polecenia testamentowe, kurator spadku).

Corporatus

NIERUCHOMOŚCI

Pomoc prawna obejmuje sprawy z zakresu sprzedaży nieruchomości, ochrony prawa własności i posiadania rzeczy, zasiedzenia nieruchomości, sprawy związane z współwłasnością rzeczy i praw, zniesieniem współwłasności, czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, ograniczonych praw rzeczowych: użytkowanie, służebność, zastaw, hipoteka.

Corporatus

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Kompleksowa obsługa podmiotów z sektora OZE w aspektach cywilnych, administracyjnych, prawa ochrony środowiska i prawa budowlanego. Posiadamy doświadczenie w zakresie prawa energetycznego oraz postępowań przed URE.