Kancelaria Radcy Prawnego

Klaudia Tylicka

ul. J. Bema 18/4

81-386 Gdynia

tel. (+48) 604 05 80 21


email: kancelaria@tylicka.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Klaudia Tylicka

Kancelaria Radcy Prawnego została utworzono na początku 2010 r. i jest w fazie intensywnego rozwoju.

Zespół Kancelarii posiada jednak 7-letnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców, zarówno osób fizycznych jak i spółek prawa handlowego oraz spółdzielni mieszkaniowych, zdobyte uprzednio w ramach pracy na rzecz większych kancelariami adwokatów i radców prawnych od lat funkcjonującymi na rynku trójmiejskim.

Klienci, z którymi współpracowałam specjalizowali się m.in. w branżach: nieruchomości, najem, budownictwo, transport, usługi, restytucja mienia, spedycja, realizacja inwestycji celowych w branży energetycznej (np. budowa farm wiatrowych, tworzenie struktur organizacyjnych - spółek celowych, holdingów), sprzedaż samochodów, świadczenie usług restytucyjnych.

Obecni klienci Kancelarii Radcy Prawnego specjalizują się w takich branżach jak budownictwo, z uwzględnieniem budowy obiektów sportowych realizowanych w ramach zamówień publicznych, gastronomia, restauracje i hotele, sprzedaż, nieruchomości, najem, procesy inwestycyjny itp.

Oferta współpracy

Formy współpracy są ściśle dopasowane do potrzeb klienta i mogą przybierać formy:

 • pojedynczych zleceń,
 • stałej umowy o współpracy z ustalonym wynagrodzeniem ryczałtowym,
 • zatrudnienia w niepełnym wymiarze

oraz dotyczyć następujących zakresów pomocy prawnej:

 • bieżących konsultacji telefonicznych, przez e-mail,
 • spotkań doradczych w siedzibie kancelarii lub u Klienta,
 • opracowania dokumentacji w siedzibie kancelarii lub u Klienta,
 • zastępstwa procesowego,

a także wszelkich innych form pomocy prawnej uzgodnionych z Klientem.

W ofercie standardowej proponuję następujące formy wynagrodzenia:

 1. wynagrodzenie godzinowe w wysokości 100 - 300 złotych netto za bieżące konsultacje, doradztwo, opracowanie dokumentacji; i/lub
 2. wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości uzgodnionej z klientem, które obejmuje także konsultacje w siedzibie przedsiębiorcy; i/lub
 3. wynagrodzenie z tytułu zastępstwa procesowego w wysokości określonej Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.
 4. zwrot kosztów, w tym kosztów podróży służbowych na zlecenie.

Szczegółowe ustalenia dokonywane są osobiście podczas spotkania.

Praktyka

W zakresie obsługi prawnej Kancelaria posiada doświadczenie w:

 1. stałym doradztwie i konsultacjach prawnych z zakresu prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego, tworzeniu zabezpieczeń (hipoteki, zastawy),
 2. sporządzaniu pism procesowych (m.in. pozwy, apelacje, pisma w toku sprawy, odwołania, skargi i skargi kasacyjne do sadów administracyjnych),
 3. opracowaniu opinii prawnych oraz różnego rodzaju umów,
 4. przygotowywaniu dokumentów korporacyjnych, obsłudze zgromadzeń wspólników, przygotowaniu wniosków do KRS,
 5. sprawach z zakresu prawa handlowego, w tym spółek handlowych, cywilnego, nieruchomości i prawa pracy oraz prawa administracyjnego, prawa autorskiego i zamówień publicznych.

W zakresie zastępstwa procesowego przed sądami Kancelaria posiada doświadczenie w:

 • w sprawach cywilnych, gospodarczych, rejestrowych i pracy przed sądami powszechnymi
 • w sprawach w postępowaniu arbitrażowym m.in. przed Sądem Arbitrażowym przy KIG
 • w sprawach administracyjnych przed sądami administracyjnymi;

W ramach współpracy Kancelaria oferuje także:

 1. udział w negocjacjach i spotkaniach biznesowych w zależności od potrzeb klienta;
 2. tłumaczenia (eng-pol, pol-eng) umów, opinii prawnych, wniosków, raportów z zakresu due diligence, pism procesowych, dokumentów korporacyjnych protokołów zgromadzenia wspólników itp.

Klaudia Tylicka

radca prawny,

 • należy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, numer wpisu na listę radców prawnych GD.1931,
 • ukończyła aplikację radcowską i złożyła egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym,
 • mgr prawa, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Gdańskim,
 • ukończyła szkołę prawa angielskiego i prawa Unii Europejskiej pod patronatem University of Cambridge i uzyskała dyplom ukończenia tej szkoły (Diploma in English Law and Law of European Union)
 • biegle włada językiem angielskim z uwzględnieniem terminologii prawniczej
 • w stopniu komunikacyjnym posiada dobrą znajomość języka niemieckiego

Kontakt

Kancelaria Radcowska Klaudia Tylicka

Projekt i wykonanie: Lina.pl - Usługi Informatyczne